0

Ostoskori

0
Subtotal: 0,00 

Ostoskori on tyhjä.

No products in the cart.

Verkkokauppa-
strategiat 2022

Monet verkkokaupat käyttivät vuoden 2021 mukautuakseen Covid-19-pandemian mukanaan tuomaan uuteen tilanteeseen. Vuonna 2022 huomio keskittyy yhä enemmän kilpailulle alttiilla markkinoilla toimimiseen vastaamalla asiakkaiden odotuksiin ja jopa ylittämällä ne.

Selvittääkseen, millaisia verkkokauppastrategioita tänä vuonna tarkalleen on odotettavissa, Verifone on toteuttanut tutkimuksen yrityksille ympäri maailmaa niiden tämänhetkisten prioriteettien sekä haastealueiden kartoittamiseksi.
Fyysisiä ja digitaalisia tuotteita ja palveluita myyvien, laajasti eri aloilla toimivien verkkokauppayritysten toimitusjohtajat ja muut alan johtajat ovat kertoneet näkemyksistään ja nostaneet esiin verkkokauppaa tänä vuona eteenpäin vieviä strategioita.  

Asiakaskokemus strategisena painopisteenä vuonna 2022

Se, miten asiakkaat kokevat ostotapahtuman, osoittautui yhdeksi suurimmista priorisoinneista, joihin yritykset keskittyvät tänä vuonna. Asiakaskokemuksen personointi on edelleen keskiössä 42 prosentilla tutkimukseen vastanneista yrityksistä.
Lähes puolet (48 %) vastaajista halusi myös tuoda markkinoille uusia tuotteita vuonna 2022. Muihin esiin nousseisiin priorisointeihin kuuluvat rajat ylittävä laajeneminen (40 %), kasvanut tuotemerkkitietoisuus (38 %) ja optimointi (31 %).

52 % haluaa tarjonta entistä olennaisempia maksutapoja kassalla

Paikallinen mukauttaminen ja asiakastuki ovat yritysten pääasiallisia haasteita tänä vuonna
Viime aikoina paikallisiin maksutapoihin mukautumisesta on tullut entistä suurempi haaste, erityisesti niille yrityksille, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa maan rajojen ulkopuolella vuosina 2020 ja 2021. Kun vuoden 2020 alussa vain 19 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä koki tämän haasteena, vuonna 2022 yli puolet (52 %) kertoo etsivänsä tapoja tarjota entistä olennaisempia ja paikallisesti mukautettuja maksutapoja. Lue lisää Verifonen joustavista ratkaisuista.

Verkkokaupan haasteiden osalta selvisi, että asiakastuki (27 %), petokset ja takaisinperintä (19 %) ovat myös kasvaneet nopeasti, kuusi prosenttia edellisvuoden tutkimuksen neljästä prosentista.

Muita tutkimuksessa tunnistettuja haasteita:
– Konversio-optimointi (25 %)
– Palautukset ja takaisinmaksut (24 %)
– Myynti yli maarajojen (22 %)
– Säädösten noudattaminen globaalisti (16 %) 

Suuremmat budjetit ja suuremmat suunnitelmat

Tutkimustulokset osoittavat myös, että peräti 96 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi kasvattavansa budjettiaan, ja priorisointien kärjessä ovat erityisesti tietyt osastot:
– Markkinointibudjettia nostetaan eniten, ilmoitti 43 prosenttia vastaajista.
– Seuraavaksi eniten kasvua nähdään myyntibudjetissa, jota kasvattaa 30 prosenttia.
– Myös verkkokauppaosastojen budjettia nostaa 29 prosenttia vastaajista.
– Tuotebudjettia nostaa 25 prosenttia vastaajista.

Kun vastaajilta kysyttiin, mikä osasto yrityksessä vastaa verkkokaupasta, 32 prosenttia vastasi, että pääasiassa markkinointiosasto, ja 22 prosenttia kertoi sen olevan myyntiosasto. Tänä vuonna uusi verkkokauppatiimi alkaa kuitenkin saada jalansijaa, sillä viime vuoden tutkimukseen verrattuna vastaajista 6 prosenttia enemmän kertoi, että heidän yrityksessään on erillinen verkkokauppatiimi.

Uusia toteutuksia ja uusia maksutapoja kasvun lisäämiseksi vuonna 2022

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritysten kasvusuunnitelmat vuodelle 2022 täytetään keskittymällä useisiin osa-alueisiin. Personoinnin lisääminen (46 %), mobiilisovellukset ja mobiilioptimointi (46 %) sekä lisämyynti/ristiinmyynti (45 %) ovat vastaajien mukaan listan kärjessä. Automatisoidun sähköpostimarkkinoinnin käyttö vaikuttaa kasvaneen edellisen tutkimuksen jälkeen, ja 38 prosenttia vastaajista haluaa lisätä sitä vuoden 2022 markkinointisuunnitelmassaan.

Kun vastaajilta kysyttiin, mitä maksutapoja he aikovat käyttää vuonna 2022, kävi ilmi, että useimmat yritykset hyväksyvät jo maksu- ja luottokorttimaksun, digitaaliset lompakot ja pankkisiirrot. Vastaajat kertoivat, että he suunnittelevat keskittyvänsä seuraavien maksutapojen lisäämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi:
– Prepaid-kortti (32 %)
– Osta nyt, maksa myöhemmin (28 %)
– Paikalliset maksutavat (28 %)

Maan rajat ylittäviä suunnitelmia vuonna 2022

Covid-pandemian kuluttajien toimintaan kohdistuvien vaikutusten jatkuessa yritykset keskittyvät yhä enemmän laajentamaan tarjontaansa yli maan rajojen. Tämän tuloksena suuri osa vastaajista (82 %) on jo suunnitellut laajentumista kotimaan ulkopuolelle vuonna 2022. Vuonna 2020 vastaava luku oli 76 prosenttia. Laajentumisen ensimmäisiin kohteisiin kuuluu Yhdysvallat, joihin laajenemista suunnittelee 35 prosenttia vastaajista. Seuraavana on Eurooppa 21 prosentilla sekä Lähi-itä ja Afrikka 14 prosentilla.

Kattavat tutkimustulokset ja lisätietoa siitä, mihin verkkokauppa on matkalla vuonna 2022, on osoitteessa Verifone Survey Insights – 2022 eCommerce Trends infographic.

Lue lisää siitä, miten Verifonen globaalit verkkokaupparatkaisut auttavat saamaan aikaan erinomaisen monikanavakokemuksen täältä